Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

AVG VERKLARING BUREAU SONDAGH BV

Hierbij verklaart bureau Sondagh bv (de heer A.W. Sondagh) de AVG-checklist te hebben
doorlopen en verklaart hij de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van de wettelijke AVG-checklist heeft Bureau Sondagh bv kennis over de
materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Bureau Sondagh bv zijn hieronder te vinden.

Aldus opgemaakt te Stadskanaal,
op 25 mei 2018,
door Bureau Sondagh bv,
gevestigd aan de Klemslootstraat 19-B, 9502 PE Stadskanaal.

Door Bureau Sondagh bv is verklaard dat:

De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van de hieronder beschreven grondslagen:

Klanten:

 • Persoonsgegevens: NAWTE.
 • Overeenkomst: Opdracht of contract.
 • Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitvoering.
 • Verwerking door wie: Eigenaar.
 • Bewaartermijn: Gedurende de duur van de opdracht/contract en daarna maximaal 7 jaar.
Prospects en geÔnteresseerden:
 • Persoonsgegevens: NAWTE.
 • Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, Social media.
 • Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar.
Social media:
 • Persoonsgegevens: NAWTE.
 • Overeenkomst: Niet van toepassing.
 • Verwerking door wie: Eigenaar.
 • Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als kanshebber voor bureau Sondagh bv,
De organisatie verklaart verder:
 • Wij als bureau Sondagh bv hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website:
  www.sondagh.nl/avg.html.
 • Wij als bureau Sondagh bv verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, enz.) naar onze privacy policy op de website van bureau Sondagh bv.
 • Wij als bureau Sondagh bv verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
 • Wij als bureau Sondagh bv hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatische updates op te halen en te installeren.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij als organisatie hebben opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiŽle administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Aldus verklaard door:
Naam organisatie: Bureau Sondagh bv
Naam persoon: A.W. (Wim) Sondagh